ميل لنگ يک کلمه فارسي است و بيانگر ميله‌اي است که از حالت ضخيم خارج شده است. معناي کاربردي ميل لنگ عبارتست از يکي از قطعات موتور که باعث مي شود قدرت چرخشي توليد شود.

براي آنکه تصوري از شکل فضايي ميل لنگ داشته باشيد. يک فيلتر دستي را تصور کنيد. که قسمت دستگيره آن همان لنگ و طرفين آن (که در يک راستا قرار داند) تکيه گاههاي ميل لنگ مي‌باشند. تعداد لنگ‌هاي ميل لنگ متناسب با تعداد سيلندرهاي يک موتور است. بدين شکل که پيستون قرار گرفته در داخل هر سيلندر به يکي از لنگهاي ميل لنگ متصل مي‌گردد. البته اين حالت در موتورهاي پيستوني که سيلندرهاي آنها به شکل رديفي قرار گرفته‌اند صادق است.

در موتورهاي پيستوني V شکل (موتورهاي خورجيني) تعداد لنگ‌هاي ميل لنگ معمولا 2/1 تعداد سيلندرهاي موتور است. و به هر لنگ دو پيستون متصل مي‌گردد. هدف از استفاده از ميل لنگ در موتور اينست که حرکت دوراني توليد گردد. براي مثال همان فيلتر دستي را در نظر بگيريد. در حاليکه که دستگيره فيلتر با استفاده از دست چرخانده مي‌شود. در اين حالت دستگيره يک مسير دايره‌اي شکل طي مي‌کند. در حاليکه نوک‌ متر در سر جايش در محل ايجاد سوراخ باقي مانده است و تنها در آنجا چرخش مي‌کند (دستگيره بر روي محيط دايره سير مي‌کند و نوک متر در مرکز دايره قرار دارد.).

در موتورهاي پيستوني مي‌توان نيروي پيستون را به نيروي دست تشبيه کرد که باعث به حرکت در آوردن قسمت لنگ مي‌شود (البته اينکار به کمک شاتون انجام مي‌پذيرد). هر چند که حرکت پيستون به شکل رفت و برگشتي است، ليکن به علت چرخش قسمت لنگ در ميان سر بزرگ شاتون اين حرکت به شکل چرخشي در مي‌آيد و در نهايت ما چرخش مطلوب خوبي را از سر ميل لنگ مي‌گيريم که مي‌توان آنرا به نوک فيلتر تشبيه کرد.

میل لنگ

ساختمان ميل لنگ
اغلب ميل لنگ‌ها از جنس فولاد با کربن متوسط يا آلياژ فولاد در ترکيب با فلزات کروم و نيکل و به رويش آهنگري ساخته مي‌شود. البته در تعداد معدودي از موتورهاي چند سيلندره که با دورهاي بالا کار مي‌کند ميل لنگ را با استفاده از روش ريخته گري مي‌سازند که در مواد آن نسبتا مقادير زيادي از کربن و مس را بکار مي‌برند. اجزاي ميل لنگ از محورهاي اصلي ، لنگ‌ها يا محورهاي اصلي لنگ ، بازوهاي لنگ ، و وزنه‌هاي تعادل تشکيل شده است.

لنگ‌ها
لنگ‌ها قسمت‌هايي از ميل لنگ مي‌باشند که بر روي خط محور اصلي ميل لنگ قرار نگرفته‌اند (مثل دستگيره چتر) و انتهاي بزگ شاتون به آنها متصل مي‌گردد. تعداد لنگ‌ها در موتورهاي رديفي برابر با تعداد سيلندرهاي و در موتورهاي V شکل نصف تعداد سيلندرها است.

محورهاي اصلي
محورهايي از ميل لنگ مي‌باشد که با خط محوري اصلي ميل لنگ هم مرکز مي‌باشند اين محورها در محفظه ميل لنگ درون يا تاقانون‌هاي ثابت قرار گرفته و با اتکا به آنها مي‌چرخند هر ياتاقان ثابت از دو نيمه يا تاقان تشکيل شده است. که نيمه بالايي آن که نيمه ثابت ناميده مي‌شود. با بدنه موتور و در محفظه ميل لنگ بصورت يکپارچه ريخته گري شده است و نيمه پاييني بوسيله دو عدد پيچ و مهره در نيمه بالايي متصل مي‌گردد. غالبا تعداد محورهاي اصلي ميل لنگ در موتورهاي مختلف (حتي با تعداد سيلندرهاي برابر) فرق مي‌کند.

بازوهاي لنگ
قسمت‌هايي از ميل لنگ مي‌باشند که محورهاي اصلي ميل لنگ را به لنگ‌ها وصل مي‌کنند البته بازوهاي لنگ با وزنه‌هاي تعادل (که در پي خواهد آمد) بصورت يکپارچه هستند.

وزنه‌هاي تعادل
در وزنه‌هاي تعادل به منظور ايجاد تعادل در برابر نيروهاي پيستون و شاتون استفاده مي‌شود وزنه‌هاي تعادل در مقابل لنگ‌ها قرار مي‌گيرند.

انواع ميل لنگ
ميل لنگ‌ها را مي‌توان براساس تعداد لنگهايشان يا محورهاي اصلي و غيره طبقه بندي کرد اما اصولا براي ميل لنگ‌ها طبقه بندي خاصي وجود ندارد و تفاوت‌هاي آنان و به نحوه استفاده و هدف از ساخت آنها بر مي‌گردد آنچنانکه اندازه ميل لنگ ، تعداد محورهاي اصلي، تعدا لنگها و طرز قرار گرفتن لنگ‌ها بر روي ميل لنگ همگي به نوع ، اندازه و دور موتور ، موتور مورد نظر بستگي دارد.

ساير متعلقات
به قسمت جلو ميل لنگ چرخ دنده‌اي متصل است که معمولا چرخ دنده ، ميل بادامک و يا ساير چرخ دنده‌هاي مورد لزوم را به حرکت در مي‌آورد. در جلو اين چرخ دنده يک پولي قرار مي‌گيرد که براي به حرکت در آوردن ژنراتور (يا آلترناتور) و پمپ آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. و در انتهاي پشتي ميل لنگ صفحه‌اي وجود دارد که فلايويل را بوسيله پيچ بر روي آن نصب مي‌کنند. .

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper