تعويض لاستيک
ابتدا اتومبيل را درجای امن و بي‌خطربرده، ترمزدستی را کشيده و در دنده سنگين قرار مي‌دهيم، جلو وعقب لاستيک محوری را که نياز به بازکردن ندارد را مي‌بنديم، بعد لوازم تعويض را آماده نموده جک را در محل اصلی زير و يا داخل شاسی که نزديک به لاستيک است قرار داده به طوريکه صاف وعمود در روی زمين، محکم قرار بگيرد حال همچنانکه لاستيک روی زمين است پيچهای آن را ضربدری شل نموده بعد جک را با احتياط بالا برده تا لاستيک فقط کمی از روی زمين بلند شود پيچهای آن را درآورده و لاستيک جديد رامی گذاريم. پيچها را دوباره تا حد سفت شدن بسته جک را پايين آورده لوازم را جمع مي‌کنيم و در آخر پيچها را محکم مي‌کنيم.

ترکيدن لاستيک
لاستيک خودرو به سبب فرسودگی و يا نازک شدن کناره‌ی آن فشار بيش از حد و يا تنظيم نبودن باد آن امکان ترکيدن را به خصوص در سرعتهای بالا را فراهم مي‌سازد، ترکيدن لاستيک جلوی خودرو بسيار خطرناک است چنانچه در سرعت بالا بترکد و ترمز ناگهانی گرفته شودامکان چپ شدن آن وجود دارد همچنين کنترل آن بسيار مشکل و خطرناک است. درچنين وضعی بايد فرمان اتومبيل را گرفته در غير اين صورت خودرو به يک سمت کشيده شده حادثه مي‌آفريند.

باطري
درموقع بررسي، آب مقطر را به آرامی ريخته و درموقع سفت کردن اتصالات مواظب باشيم آچار روی آن نگذاريم و يا به بدنه اتصال نکند که امکان ترکيدن آن وجود دارد. بنابراين بايد درموقع کار روی باطری درپوشهای آنرا باز نمود. ضربه زدن روی قطبها و دست‌اندازها مي‌تواند باطری را خراب کند.

برف پاک‌کن
روشن کردن برف پاک‌کن در زمستان چنانچه تيغه‌های آن يخ زده باشد امکان سوختن آن و يا آتش گرفتن موتورآن در پی دارد پس قبلاً به وسيله آب ولرم تيغه‌های آن را آزاد کنيم.

بنزين
کشيدن بنزين از قسمت جلوی موتور بسيار خطرناک است و يا از گذاشتن آن درصندوق عقب بايد خودداری کرد زيرا در موقع جوش آوردن موتور در اثر دست پاچه شدن به جای آب، روی موتور داغ ريخته باعث انفجار مي‌گردد.

پارک کردن‌ها و فشار باد
به هنگام پارک کردن مراقب باشيم که لاستيکها به کناره جدول کشيده نشوند زيرا موجب نازک شدن آنها مي‌شود و امکان ترکيدن را فراهم مي‌سازد.
پس از پارک کردن، ترمز دستی را کشيده و دردنده سنگين قرار مي‌دهيم.
فشار باد لاستيکها تاثير زيادی در مصرف سوخت وعمر بيشتر آن ها و ديگر قطعات موتور دارد تنظيم باد آنها در زمانی که موتور خنک است بايد انجام شود، قبل از حرکت بررسی شود.

زدن فرمان
زدن فرمان درسرعتهای بالا مربوط به بالانس نبودن چرخ‌ها است ولی درسرعت پايين مربوط به خرابی جلوبندی است و بسيار خطرناک است.

آلاينده‌ها
از باز کردن شيلنگ‌های کولر چون حاوی سيال مُبِّرد(خنک کننده) تحت فشار است بايدخودداری کرد. اگر موتور کمپرس و روغن‌سوزی دارد و يا اطاق منافذی دارد تعمير کنيم. روشن کردن خودرو درفضای بسته بسيار خطرناک است زيرا گاز سمی مونواکسيد کربن که از اگزوز خارج مي‌شود، کشنده است.

شستن
به هنگام شستن موتور خودرو به وسيله پلاستيک روی قطعات برقی را بپوشانيم تا آب و يا رطوبت باعث سوختن آنها نشود.

بررسی ظاهری سالم بودن خودرو
به وسيله بررسي‌های ساده می توان از وضعيت سالم بودن آن با خبر شد.

اگزوز
دود آبی از اگزوز نشانه روغن‌سوزی است و موتور معيوب مي‌باشد و دود سياه علامت غنی شدن سوخت و مصرف بالای آن است يعنی موتور تنظيم نمي‌باشد، دود سفيد همراه با تقطيرآب در زمان گرم بودن دليل بر سوختن واشر سرسيلندر است موتور را روشن کرده تا گرم شود ،درب روغن بريز موتور را بر دارد اگربخار رو غن همراه با فشار خارج شود يعنی موتور کمپرس دارد. نرم وبی صدا کار کردن گاز پر خوردن نشانه سالم بودن موتور است.

صدای گيربکس و ديفرانسيل
چنانچه به هنگام حرکت درهر يک از دنده‌ها(به جز دنده آخر) صدای زوزه شنيديم گيربکس معيوب است. اگر اين صدا در دنده آخر و آن هم در در سرعت بالا شنيده شود ديفرانسيل معيوب است،به هنگام حر کت وتعويض دنده نبايد دنده صدا کند و نبايستی دنده‌ها ناخواسته خلاص شوند.

هشدارها برای سفرهای طولاني

قبل از سفر يک حرکت آزمايشی را داشته باشيد. به صداها و لرزش‌های غيرعادی و سفتی کلاچ، ترمز و فرمان توجه کنيد.

ترمز بايد قوی و بدون عيب باشد. فرمان نبايد خلاص باشد و صدا کند يا به يک طرف کشيده شود و به اصطلاح گيج باشد. کلاچ بايد سالم باشد. به منظور آزمايش کلاچ، خودرو را روشن مي‌کنيم و کلاچ را نگه داشته و دنده را روی چهار قرار مي‌دهيم. سپس همچنان که ترمز را پايين نگه‌داشته‌ايم و يا ترمز دستی را کشيده‌ايم، کلاچ را رها مي‌کنيم. اگر موتور اتومبيل خاموش شود، دستگاه کلاچ عملکرد خوبی داشته و در غير اين صورت بسيار ضعيف مي‌باشد.

توجه داشته باشيد در جاده‌های با سرازيري‌های طولانی و تند حتما از دنده‌های سنگين استفاده نماييد و ترمز نگيريد که لنت‌ها مي‌سوزند و قدرت ترمز خود را از دست مي‌دهند.

- از خلاص کردن در سرازيري‌های طولانی و تند خودداری کنيد که بسيار خطرناک است زيرا دور موتور کاهش يافته و به تبعيت آن قدرت ترمز نيز کاهش مي‌يابد.
- پس از رانندگی در محل بارانی و يا پر آب و يا پس از شستن اتومبيل، در حين حرکت و با سرعت کم، چند بار ترمز ضعيف بگيريد تا لنت‌ها خشک و تميز شوند.
- اگر در سربالايی از دنده ضعيف استفاده کنيد و بار و سنگينی ماشين زياد باشد، لنتِ صفحه کلاچ مي‌سوزد و ديسک را نيز معيوب مي‌کند که از بوی آن متوجه مي‌شويد. در حرکت‌های ترافيکی هم بر اثر سايش مداوم، صفحه و لنت معيوب مي‌شوند. اگر در سر پايينی بوی لنت به مشام برسد مربوط به لنت ترمز است که به جای استفاده از دنده سنگين از ترمز استفاده شده است.
- در سربالايي‌ها و جاهايی که جاده دو طرفه است، برای سبقت گرفتن، مخصوصاَ اگر به سرعت، قدرت و شتاب اتومبيل خود آگاهی نداريد بسيار خطرناک است.
- بهترين مصرف سوخت در سرعت حدود 80-100 کيلومتر است و بيشترين مصرف در سرعتهای بالاتر از 100 و پايين‌تر از 80 است.
- حتی‌الامکان طوری رانندگی کنيد که نياز به ترمزهای تند وشديد نباشد. زيرا به قطعات مختلف اتومبيل ضربه وارد مي‌شود.
- هنگام رانندگی در کوهستان و سرپيچ‌ها به اين نکات توجه داشته‌باشيم: هر پيچی سرعت مخصوص به خودش را دارد. اگر پيچها را نمي‌شناسيد، با سرعت کمتر رانندگی کنيد. در گذرگاه‌ها و پيچها با گاز ثابت و کم حرکت کنيد.
- در جاده‌های برفی و يخ‌زده، گِلی و يا شنی از دنده‌های سنگين استفاده کنيد و با گاز کم حرکت کنيد و از ترمز شديد و دنده معکوس‌های تند بپرهيزيد.
- هر کجا که مي‌ايستيد علاوه بر دنده سنگين و ترمز دستي، حتماَ جلو و عقب لاستيک‌ها را ببنديد.
- لحظات سخت موتور، لحظه‌ی روشن شدن و گازهای بيش از حد به موتور در حالت بدون بار و يا بار خيلی زياد است. استفاده از دنده‌های ضعيف در شروع حرکت و سربالايي‌ها به موتور اتومبيل آسيب مي‌رساند.
- در هنگام رانندگی ديگر راننده‌ها را ناشی و بی احتياط فرض کنيد. همچنين از ترديدهای بي‌مورد بپرهيزيد و قاطع و با تمرکز رانندگی کنيد. اين امر باعث بالا رفتن امنيت در رانندگی خواهد شد.
- تمرين‌های پيش‌ذهنی داشته باشيد يعنی به ضمير ناهشيار خود بيآموزيد که ترمز دستی غير از هنگام توقف برای زمانی که ترمز مي‌برد نيز استفاده مي‌شود. همچنين بيآموزيد که در هنگام ترکيدن لاستيک و در سرعت بالا از ترمز استفاده نکنيد و فرمان را محکم بگيريد.
- هيچگاه در هنگام رانندگی موتور را خاموش نکنيد زيرا ترمز بسيار ضعيف خواهد شد و علاوه برآن امکان قفل شدن فرمان وجود دارد و خطرناک مي‌باشد.
- به صفحه نمايشگر و علائم و هشداردهنده‌ها توجه کنيد.
- در کوهستان‌ها چون فشار جَو کم مي‌شود و هوا رقيق‌تر مي‌شود و از طرف ديگر خود شيب بالای جاده، باعث مي‌شود که موتور زودتر گرم شود. با استفاده از دنده‌های مناسب سنگين و سبک که به گاز زياد هم نياز نداشته باشد رانندگی کنيد و در صورت لزوم و امکان به موتور و اتومبيل استراحت دهيد.
- دفترچه‌ی يادداشتی همراه خود داشته باشيد و معايب احتمالی از نظر صدا، سوت و تغييرات احتمالی در فرمان، ترمز،کلاچ و ... را در آن ياددداشت کنيد.
- استفاده از کمربند ايمنی تاثير بسيار زياد و جدی در سلامتی و امنيت سرنشينان خودرو دارد. چون اتومبيل با هر سرعتی که حرکت مي‌کند در هنگام ترمز شديد اشيا و سرنشينان آن را با همان سرعت به سمت جلو رها خواهد کرد که بسيار خطرناک است.
- اختلاف قطر لاستيک‌ها (مثل دو لاستيک صاف و نو) ضمن برهم ريختن تعادل فرمان باعث خرابی زود هنگام ديفرانسيل مي‌شود.
- به هنگام دور زدن و عبو از تقاطع‌ها صبر کنيد که کاملاًَ خيابان خلوت شود. آيا مي‌دانيد که شل بودن يک فيوز يا پاره شدن يک سيم و يا در آمدن يک اتصال در چنين لحظاتی مي‌تواند حادثه ‌آفرين باشد.
- در موقع بررسی خودرو هرچه مي‌توانيد احتياط کنيد. پرش پره‌های پروانه، گير کردن لباس، آب اسيد باطري، روغن ترمز مي‌توانند خطرناک باشند. هرگز از داخل موتور مخصوصاً اگر گرم باشد، استارت نزنيد زيرا نشتی بنزين يا گاز در منافذ سوخت‌رسانی خطر آتش‌سوزی را در پی خواهد داشت.

 

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper