نظر به اهمیتی که بخش قطعات و مجموعه های مورد استفاده در خودرو اعم از تولید،تامین،پشتیبانی و ... دارد و قریب به 35% گردش مالی صنعت خودرو مربوط به این بخش میباشد، آشنایی با سیستمهای اصلی خودرو و قطعات کارکردی آنها بسیار حائز اهمیت است. آگاهی از کارکرد اینگونه قطعات و معیارهای تشخیص قطعات مناسب از نامناسب در وقت، هزینه و انرژی به شدت صرفه جویی میکند.

الف) موتور خودرو (ENGINE)
انرژی نهفته در سوخت طی واکنشی شیمیایی در این بخش نیروی محرک لازم برای حرکت خودرو را به وجود میاورد. چهار مرحله مکش،تراکم،انفجار و تخلیه مراحلی هستند که یک موتور درونسوز بنزینی بر اساس آن تولید نیرو و گشتاور مینماید.
- قطعات کارکردی موتور

بلوک سیلندر بلوک سیلندر:  محل حرکت رفت و برگشتی پیستون که انرژی خود را از واکنش احتراق میگیرد.

 واشر سرسیلندرواشر سرسیلندر:آب بندی محل اتصال سرسیلندر به بلوک سیلندر

میل سوپاپمیل سوپاپ : نظیم زمان باز و بسته شدن سوپاپها هنگام چهار مرحله موتور(عملیات تایمینگ)

 شمعشمع :ایجاد جرقه جهت احتراق مخلوط سوخت و هوا

 فلایویلفلایویل : ذخیره و یکنواخت سازی حرکات موتور و همچنین حاوی نشانه ای جهت کارکرد سنسور سرعت برای ثبت دور موتور

بوش راهنمابوش راهنما : قرارگیری درون سیلندرجهت حرکت پیستون

سوپاپ دود و هواسوپاپ دود و هوا :باز و بسته کردن محل ورود مخلوط سوخت و هوا و خروج دود از اتاقک احتراق

فنر سوپاپفنر سوپاپ : کمک به حرکت سوپاپ ها 

ب) سیستم سوخت رسانی(FUEL SYSTE)
 وظیفه انتقال سوخت از باک تا محل اختلاط سوخت با هوا را به عهده دارد.
- قطعات کارکردی سیستم سوخت رسانی

باک بنزینباک بنزین :محل ذخیره سوخت

لوله های سوخت لوله های سوخت : انتقال سوخت از باک به انژکتورها


فیلتر بنزینفیلتر بنزین : جداسازی مواد زاید از سوخت

رگولاتور سوخت رگولاتور سوخت : تنظیم فشار در مسیر سوخت

سوئیچ ثقلی سوئیچ ثقلی :قطع جریان سوخت در صورت بروز حادثه و تصادف

انژکتورانژکتور : تزریق سوخت به سیلندر جهت اختلاط مناسب با هوا

ریل سوختریل سوخت : ایجاد فشار یکنواخت و یکسان پشت انژکتورها

ج) سیستم روانکاری (LUBRUCATING SYSTEM)
این سیستم موجب کاهش اصطکاک بین قطعات متحرک و در پی آن سهولت حرکت میشود. همچنین خنک کاری تعدادی از قطعات متحرک نظیر پیستون نیز از وظایف این سیستم میباشد.
قطعات کارکردی سیستم روانکاری:

فیلتر روغنفیلتر روغن : وظیفه تصفیه روغن از ناخالصی ها را بر عهده دارد.

 روغنروغن : به عنوان مایع روان کننده و خنک کننده استفاده میشود.

د) سیستم خنک کننده  (COOLING SYSTEM)
وظیفه این سیستم خنک سازی مناسب موتور و به خصوص قطعات متحرک میباشد به گونه ای که نه راندمان موتور افت پیدا کند و نه گرما باعث مشکلات تغییر ما هوی موتور شود.
قطعات کارکردی سیستم خنک کاری

فن خنک کنندهفن خنک کننده : وظیفه آن ایجاد حرکت هوا جهت خنک سازی آب داخل رادیاتور میباشد

موتور فنموتور فن : وظیفه به حرکت درآوردن فن را دارد

ه) سیستم مدیریت موتور(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM-EMS)
این سیستم با دریافت اطلاعات از تعدادی سنسور و فرمان دادن به تعدادی عملگر، نسبت اختلاط هوا و سوخت و همچنین زمان جرقه شمع را مدیریت میکند.
- قطعات عملکردی سیستم مدیریت موتور

سنسور T/MAP سنسور T/MAP : ارسال اطلاعات دما و فشار هوا به ECU

سنسور موقعیت دریچه گازسنسور موقعیت دریچه گاز : ارسال اطلاعات زاویه قرارگیری دریچه گاز به ECU

سنسور میل بادامک سنسور میل بادامک : ارسال اطلاعات نقطه مرگ سیلندر یک به ECU

سنسور فشار روغنسنسور فشار روغن :ارسال اطلاعات فشار روغن به پشت آمپر جهت اطلاع راننده

سنسور اکسیژنسنسور اکسیژن :ارسال اطلاعات اکسیژن موجود در خروجی اگزوز به ECU

سنسور ضربهسنسور ضربه : ارسال اطلاعات ارتعاشات ناشی از ضربه احتراق به

سنسور دور موتورسنسور دور موتور :ارسال اطلاعات دور موتور به ECU

ی) سیستم فرمان(STEERING SYSTEM)
از این سیستم جهت هدایت خودرو در مسیر استفاده می شود.
- قطعات کارکردی

غربیلک فرمانغربیلک فرمان :تعیین جهت حرکت خودرو با چرخش غربیلک

جعبه فرمانجعبه فرمان : تبدیل حرکت چرخشی به حرکت رفت و برگشتی

 مخزن روغن هیدرولیک فرمان مخزن روغن هیدرولیک فرمان :محل ذخیره روغن هیدرولیک فرمان

پمپ هیدرولیک فرمان پمپ هیدرولیک فرمان :ایجاد دبی لازم در مسیرفرمان

سیبک فرمان سیبک فرمان : انتقال حرکت از جعبه فرمان به چرخها

ستون فرمان ستون فرمان :انتقال حرکت از غربیلک به جعبه فرمان 

 ک)سیستم تعلیق(SUSPENSION SYSTEM)
سیستمی که ارتعاشات ناشی از مسیر حرکت را به نحو مناسبی به اتاق خودرو انتقال می دهد.
-قطعات کارکردی

 کمک فنرکمک فنر : به عنوان دمپر ارتعاشات اتاق خودرو عمل میکند .

فنر لولفنر لول : تبدیل ارتعاشات مسیر به ارتعاشات منظم

میل تعادلمیل تعادل : اتصال دو چرخ و هماهنگی حرکات چرخها

ضربه گیرضربه گیر : تعدیل حرکات ارتعاشی در محل اتصال اجزای مختلف سیستم

ل)گیربکس و سیستم انتقال قدرت(TRANSMISSION SYSTEM)
گیربکس مجموعه ای است که از خروجی موتور خودرو با توجه به نیاز گشتاور و سرعتهای متفاوتی میگیرد.
-قطعات کارکردی

پوسته گیربکسپوسته گیربکس : محل قرار گیری مجموعه مکانیزم گیربکس

چرخدنده،شفتها،سنکرونایزرو...چرخدنده،شفتها،سنکرونایزرو: انتقال حرکت و قدرت

ماهکهاومیل ماهکهاماهکها و میل ماهکها : جهت تغییر در دنده های درگیر

بیرینگهابیرینگها : جهت روانسازی حرکت چرخشی

کاسه نمدها و ارینگهاکاسه نمدها و ارینگها : جهت جلوگیری از نشت روغن

پلوسپلوس : انتقال حرکت و قدرت از گیزبکس به چرخ

 

 

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper