ماده173-آیین نامه راهنمائی و رانندگی:
رانندگان وسایل نقلیه ای که در  پشت سر و سیله نقلیه دیگر حرکت می‌کنند موظفند فاصله مناسبی را برای جلوگیری از تصادف حفظ کنند

 

ماده177-آیین نامه راهنمائی و رانندگی:
حرکت با دنده خلاص در سرازیرها ممنوع است.

 

ماده180-آیین نامه راهنماائی و رانندگی:
رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی استعمال دخانیات نمایند.یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده
 از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده گردد ممنوع است .رانندگان موظفند در هر حال به طور کامل به جلو توجه داشته باشند.

 

ماده181-آیین نامه راهنمائی و رانندگی:
رانندگی برای کسی که نوشابه الکلی یا مواد مخدر و داروهای خواب آور مصرف کرده تا رفع کامل آثار آن ممنوع است (قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی)
ماده واحده:از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بستن کمربند ایمنی برای رانندگان وسرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرت در مسیر جاده‌های بین شهری و کمربندی‌ها و بزرگراه‌های درون شهری و هم چنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان وسرنشینان هر نوع موتور سیکلت اجباری است.

ماده5آئین نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی
(استفاده از صندلی ردیف اول برای استقرار کودکان و نوجوانان تا سن 12سالگی بصورت منفرد یا همراه والدین ممنوع است)
تبصره:استفاده از صندلی مخصوص استقرار کودکان یا تکیه گاه ویژه با پشت سری مخصوص ردیف اول خودروها بلامانع است.

 

ماده220آئین نامه رانندگی
رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیه کمربندهای ایمنی خود را بسته نگه دارند.
تبصره:سوار کردن کودکان کمتر از12سال در صندلی جلو وسیله نقلیه و همچنین در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی ممنوع است.

 

ماده129آئین نامه راهنمایی و رانندگی:
رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطع‌هایی که چراغ راهنمایی و رانندگی یا مأمور راهنمایی و رانندگی یا تابلوی ایست وجود ندارد،در سرپیچ‌ها،جاده‌های تنگ و تپه‌ها و بطور کلی در محل‌هایی که موانعی در مسیر حرکت آنان وجود داشته باشد و همچنین هنگام بارندگی یا مه یا کولاک و مانندآنها از سرعت وسیله نقلیه تا حدی که بر حسب مورد برای پرهیز از خطر یا تصادف ضرورت دارد،بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت نمایند.

سرعت :

سرعت زیاد و شتابزدگی احتمال وقوع تصادفات و به دنبال آن صدمات و تلفات را افزایش میدهد.پس لازم است همواره با سرعت مطمئنه رانندگی نمایید.معمولا میزان سرعت مجاز با نصب تابلوهای محدودیت سرعت در جاده ها و خیابانها تعیین می گردد.طبق قانون راهنمایی و رانندگی در صورتی که فرد با سرعتی بیش از سرعت حد مجاز رانندگی نماید ، مشمول اعمال قانون شده و نمره منفی در پرونده رانندگی وی منظور می گردد.

 

انواع محدودیت های سرعت :

- محدوده سرعتهایی که با تابلوهای راهنمایی و رانندگی نمایش داده شده اند .این علائم می توانند از 30 کیلومتر در ساعت تا 120 کیلومتر در ساعت متغیر باشند.
- محدوده سرعت هایی که با علائم راهنمایی و رانندگی نمایش داده نشده اند . مثلا در مناطق مسکونی طبق مقررات نباید بیش از حد مجازی که مقررات تعیین کرده ، حتی اگر تابلوی محدودیت سرعت وجود نداشته باشد، حرکت کرد.
- محدودیت سرعت برای وسایل نقلیه خاص .به عنوان مثال محدودیت سرعت امکان دارد در یک جاده برای کامیون ها مشخص شده باشد ولی برای سایرین مشخص نشده باشد.

 

-سرعت مطمئنه
سرعتی است که راننده با توجه به شرایط راه-آب و هوا-وضعیت خود و اتومبیل اتخاذ تا قادر به پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه باشد.یا سرعتی است متغیر که راننده با توجه به شرایط ذکر شده محاسبه و اتخاذ می نماید.به همین دلیل ضرورت دارد راننده آشنائی کامل به تغییرات جوی ، شرایط راه ، عوامل موثر در رانندگی ، شرایط اتومبیل ، میزان شتاب و قدرت ترمز ، ضریب اصطکاک و حالت مختلف روحی و روانی،قدرت تصمیم گیری در مقابله با خطر را داشته باشد و بتواند اقدام لازم را به عمل آورد..

ماده126راهنمایی ورانندگی:
در راه‌ها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو با علائم دیگر راهنمایی و رانندگی معین نگردیده سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار زیر می‌باشد:
اول-در شهرها ومناطق مسکونی
الف)معابر شریانی درجه یک
1-آزاد راهها حداقل70و حداکثر125کیلومتر در ساعت
2-بزرگراه‌هاحداکثر100کیلومتر درساعت

ب)معابر شریانی درجه دو
1-خیابانهای شریانی اصلی حداکثر60کیلومتر در ساعت
2-خیابان‌های شریانی فرعی حداکثر50کیلومتر در ساعت
پ)معابر محلی-دراین معابر ومیدانها حداکثر30کیلومتر در ساعت
دوم-حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه در راههای برون شهری کشور

الف)آزاد راهها
1-حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها120کیلومتر در ساعت
2-حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس،مینی بوس،تریلر،کامیون و کامیونت110کیلومتر در ساعت
3-حداقل میزان سرعت مجاز کلیه وسایل نقلیه فوق70کیلومتر درساعت

تبصره1)تردد وسایل نقلیه مندرج در ردیف2فوق در خط سوم(سرعت)آزاد راهها ممنوع است

تبصره2)استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل صرفا در خط عبوری سمت راست جنب شانه آزاد راه مجاز می‌باشد.

ب)بزرگراه‌های دارای خطوط رفت و برگشت جدا از هم
1.حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها110کیلومتر در ساعت
2.حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس،مینی بوس،تریلر،کامیون و کامیونت100کیلومتر درساعت

ج)جاده‌های اصلی
حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه،روز95کیلومتر در ساعت شب 85کیلومتر در ساعت

د)جاده‌های فرعی
حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسایل نقلیه،روز85کیلومتر در ساعت شب 75کیلومتر در ساعت

کمربند ایمنی بگونه ای ساخته شده که در توقف ناگهانی از پرتاب شدن راننده و سرنشن به جلو ممانعت و امکان مجروح شدن را به هنگام تصادف ناگهانی کاهش می‌دهد . حتی در یک تصادف ساده با سرعت کم نیز فشار وارده شما را به جلو پرتاب خواهدنمود . در صورت هوشیاری و استفاده از کمربند ایمنی آسودگی و آرامش بیشتری در رانندگی خواهید داشت.شما مسئولیت مستقیم برای ایمنی سایر سرنشینان را دارید.
نشاندن کودکان در ردیف صندلی جلو اتومبیل باعث حادثه و مجروح شدن آنها خواهد شد.

 

آگاهی از خطر و انتظار خطر:
زمانیکه شما در حال رانندگی هستید وظیفه دارید تمام حواس خود را متوجه راه وسایر استفاده کنندگان از راه نموده و برای مقابله با هر گونه خطر و حادثه ای آمادگی داشته باشید.آگاهی از خطراتی که شما و دیگران را در حین رانندگی تهدید میکند،می تواند کمک موثری در تصمیم گیری به موقع شما داشته باشد.باید عکس العمل سایرین را پیش بینی کرده،بر رانندگی خود تسلط داشته و تصمیم‌های منطقی و به موقع بگیرید.

 

توجه و زمان واکنش:
خود را برای هرگونه حادثه احتمالی آماده کنید.همیشه با دقت پیش روی خود را نگاه کنید و شرایط خطرناک را پیش بینی نمائید.دراین صورت زمان بیشتری جهت واکنش در برابر خطرات خواهید داشت.هوشیاری شما در تشخیص شرایط خطرناک بسیار اهمیت دارد همیشه با سرعتی حرکت کنید که بتوانید در مواقع خطر به راحتی وسیله نقلیه را متوقف کنید.این شرایط قابل پیش بینی نبوده و هر موقع ممکن است پیش بیاید.
به هنگام رانندگی ، دیگران نیز با خطراتی در اطراف خود مواجه هستند ممکن است جهت احتراز از این خطرات هر لحظه از مسیر خود منحرف شوند.ممکن است خطر بالقوه ای را تشخیص داده و ناگهان به چپ یا راست بپیچند.شما بایستی این خطرات را پیش بینی نموده و آمادگی و زمان کافی برای واکنش د اشته باشید.

 

تاثیرات مواد مخدر:
مواد مخدر ، الکل و بعضی داروها بر هوشیاری شما تاثیر خواهند گذاشت و درصورت مواجهه با خطر در حین رانندگی موجب کند شدن واکنش می‌شود.استفاده از این مواد اعتماد به نفس را بطور کاذبی افزایش می‌دهد.طوری که راننده تحت تاثیر الکل رفتارهای خارج از شئونات اخلاقی از خود بروز می‌دهد.هیچ وقت اجازه ندهید در چنین شرایطی گرفتار شوید.تمرکز و قدرت تشخیص صحیح برای یک رانندگی خوب و ایمن لازم است.

 

خستگی:
خستگی نیز تمرکز شما را در حین رانندگی از بین می‌برد.وسیله ای که با آن رانندگی می‌کنید باید دارای سیستم تهویه مناسبی باشد.هوای گرم وآلوده باعث می‌شود احساس خواب آلودگی پیدا کنید.این مهم برتمرکز شما تاثیر معکوس دارد.اگر احساس خستگی می‌کنید بهتر است به محض اینکه توانستید،اتومبیل را متوقف کنید،در معرض هوای تازه قرار بگیرید.یک لیوان چای میل نموده ،پس از بدست آوردن آمادگی و رفع خستگی،مجددا شروع به رانندگی نمائید.

برخی از علائم خستگی و خواب آلودگی راننده :

-حرکت نوسانی گردن
- احساس سنگینی در پلک ها
- عدم تمرکز در رانندگی و رویاپردازی در ذهن
- عدم توانایی کنترل خودرو بین خطوط
- کاهش سرعت واکنش نسبت به شرایط
- عدم کنترل آگاهانه بر روی سرعت خودرو

 

 

سرعت و فاصله:
همیشه در هنگام رانندگی،سرعت مناسب اتخاذکنید و فاصله کافی را با وسیله نقلیه جلویی در نظر بگیرید.اگر فاصله اتومبیل شما با وسیله نقلیه جلویی کم شد با کاهش سرعت مجددا فاصله را افزایش دهید در اینصورت خطر حادثه کمتر خواهدشد.

 

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper