ماده141آیین نامه راهنمائی و رانندگی:
در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد حق تقدم عبور با پیادگان است.
 

 

ماده210آیین نامه راهنمایی و رانندگی:
هرکس که مسئول حرکت و هدایت حیوانات است هنگام عبور از عرض یا طول معابر در شب باید از علائم سیار مانند(فانوس ، چراغهای الکتریکی ، دستانه یاراکت شبرنگ دار)استفاده نماید . رانندگان موظفند با دیدن حرکت گله و رمه از سرعت خود کاسته و در صورت لزوم تا عبور احشام توقف نمایند.به هر حال عبور دادن حیوانات از نقاط مشخص شده و تا حد امکان دارای روشنایی ضرورت دارد.

 

ماده215-آیین نامه راهنمایی و رانندگی:
پیادگان موظفند که:
1-در محل‌هایی که پیاده رو وجود دارداز سطح سواره رو استفاده نکنند.
2-در محل‌هایی که پیاده رو وجود ندارد و یا درصورت وجود ، به دلایلی غیر قابل تردد باشد ، باید از منتهی الیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند.
3-برای گذشتن از عرض راه تنها از گذر گاههای پیاده ، پلهای هوایی و گذرگاه‌های زیر زمینی مجاز عبور نمایند.
4-از دویدن ، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند.
5-از حصارآزادراهها نگذرند و در بزرگراهها و خیابانها از لابلای درختان و گل بوته‌های حاشیه و میانه راه عبور نکنند.
6-در تقاطع‌ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود(چراغ عابر)حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند.
7-از موانع و خط کشی خطوط ویژه ، سواره رو خیابانها و میدانها عبور نکنند.
8-در بزرگراه‌ها و خیابانهای اصلی ، از خارج از گذرگاههای تعیین شده عبور نکنند.
9-در سواره روی خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و هنچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه توقف نکنند.

ماده98آیین نامه راهنمائی و رانندگی:
رانندگان کلیه و سایل نقلیه و اشخاص ، اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات و یا اشخاصی که مسئول هدایت انفرادی و یا دستجمعی پیادگان و یا حیوانات در راه‌ها میباشند موظفند از علائم و مقررات مربوط تبعیت نمایند مگر اینکه ماموران راهنمایی و رانندگی وپلیس راه به دلایلی رعایت نکردن آنها را در محل ، مجاز اعلام کنند.عابرین پیاده
در قوانین و مقررات علاوه بر رانندگان وظایفی نیز به عهده عابرین گذاشته شده است.اگر رانندگان موظف به رعایت مقررات حق تقدم در گذرگاه عابرین پیاده هستند عابرین نیز به هنگام تردد باید از محلهای تعیین شده طبق آنچه که در موارد قبل آمد عبور نمایند.توجه به این مقررات و رعایت آنها ضمن تامین ایمنی برای شما به سهولت عبور و مرور نیز کمک کرده و آرامش را برای رانندگان و عابرین به همراه خواهد داشت.محلهای مجاز عابرین عبارتنداز : گذرگاه خط کشی شده ، پل(روگذر) ، زیرگذر ، محلی که تابلوی گذرعابر پیاده دارد محلی که مجهز به چراغ عابر پیاده بوده و چراغ آن سبز باشد
از بین استفاده کنندگان از راه عابرین به جهت عکس العمل‌های غیر قابل پیشبینی شان آسیب پذیرترند . بنابراین در مناطق مسکونی و شهری همیشه با سرعت مجاز رانندگی کنید و خطرات را پیشبینی نمایید . همیشه به علائم حاشیه راه توجه داشته باشید.این علائم به منظور هشدار برای شرایط خطرناک می‌باشد و به شما کمک می‌کند که خطرات و حوادث را پیشبینی کنید.

 

استفاده کنندگان آسیب پذیر
تابلوهائی که مربوط به افراد پیاده است مختلف اند.سعی کنید معنی هر یک را بخوبی متوجه شوید تا بدین ترتیب برای شرایط خطرناک آماده واکنش باشید.از بین عابرین،افراد مسن ، ناتوان و کودکان بیش از دیگران در معرض خطرند . سالخوردگان به جهت اعمال حرکتی کند و کودکان به لحاظ بازیگوشی و عدم کنترل رفتار و افراد ناتوان به دلیل محدودیت‌های جسمی و روانی که دارند هر یک دارای رفتار و حرکتی خاص هستند.بنابراین همیشه یک راننده خوب آمادگی برخورد و روبرو شدن با آنان را باید داشته باشد.
علاوه بر عابرین پیاده ، دوچرخه و موتور سواران نیز به جهت تغییراتی که سطح جاده بر عملکرد آنان می‌گذارد و رفتار شان را غیر قابل پیشبینی می‌کند،آسیب پذیرند.همچنین مامورین راه و افرادی که وظیفه هدایت حیوانات را بعهده دارند نیز در سطح راهها در معرض خطرند.توجه رانندگان به آنان ایمنی حاکم بر عبور و مرور را افزایش خواهد داد.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper