اغلب ديده شده كه رانندگان به غلط هنگام خاموش كردن موتور ماشين الات با دادن گاز شديد ان را خاموش می كنند . اين كار در عرض چند ثانيه منجر به صدمه جدی به توربو شارژر می شود .

زيرا با خاموش كردن ناگهانی دستگاه ، توربو شارژر كه دارای دور بسيار بالايی است ( به طور متوسط صد هزار دور در دقيقه ) نسبت به دور موتور ( دوهزار تا حداكثر سه هزار دور در دقيقه ) می باشد ، ناگهان روغن ان كه از موتور تغذيه می شود قطع شده و به علت دمای زياد توربو شارژر ، روغن خروجی ان كه هنوز در مجرای خروجی است تبديل به روغن سوخته و يا ذغال كك شده و مجرای خروجی را می بندد . سپس با روشن شدن بعدی و مجدد موتور ، روغن ورودی كه تحت فشار بوده راه خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار اورده و باعث لرزش شديد ان و انتقال ذغال ها به درون پوسته كمپرسور و شكستن پره ان و خراش پوسته می شود . برای رفع اين مشكل بايستی رانندگان هنگام خاموش كردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقيقه به صورت دور ارام و در جا كار كرده و سپس آن را خاموش كنند .

درجه حرارت بالای موتور و رابطه ان با كاهش مصرف سوخت

ذهنيتی كه از موتور پيكان و موتورهای قديمی وجود دارد كه اگر دمای موتور از هشتاد درجه سانتی گراد بالاتر رود برای موتور خطر جدی دارد و بايد اين دما كاهش يابد .

اين ذهنيت باعث شده رانندگان امروزی نيز برای خودروهای خود ( از سمند و پژو به بالا ) در فصل گرما و استفاده از كولر و به تبع بالا رفتن سريع دمای موتور به بالای نود درجه ، متوسل به انجام راههايی برای كاهش اين دما شوند .

متاسفانه تعمير كاران نيز به مضرات ان توجه نمی كنند و با انجام روشهايی نظير حذف ترموستات از مدار سيستم خنك كاری ، اضافه كردن سنسور به رادياتور جهت فعال نمودن فن های خنك كننده در دماهای هفتادو پنج و يا يكسره كردن دور فن ها برای دور بالا ، سری كردن يك مقاومت نزديك به صد اهم با سنسور سيستم خنك كننده تا فن ها در حدود ده درجه پايينتر فعال شوند باعث می گردند موتور در دمای پايين مشغول به كار شوند و غافل از اينكه اين روشها نه تنها هيچ سودی برای موتور ندارد بلكه باعث صدمه جدی به موتور و در دراز مدت مصرف سوخت را بالا می برد .

خودروهای امروزی اصطلاحا به خودروهای گرمادوست معروف هستند .موتور انها با توجه به طراحی و الياژ خاص به كار رفته به راحتی توانايی تحمل دماهای بالای صد درجه را دارند . با اين طراحی علاوه بر جلوگيری از ساييدگی سيلندر و بالا بردن توان موتور ، باعث كم شدن مصرف سوخت به طور قابل ملاحظه ای می گردد .

Ecu های نصب شده در اين خودروها در دمای بالا به دليل احتراق كامل سوخت و انژكتورها فرمان پاشش سوخت كمتر را می دهد .لذا توصيه ميشود برای اين خودروها بر اساس درجه نشان دهنده درجه اب توجه نماييد كه تا دمای صدوده درجه موتور در دمای عادی خود فعال است .

جالب اينجاست در اين خودروها تا دمای هشتادو پنج درجه ترموستات هنوز بسته مانده و بعد از اين دماست كه ترموستات شروع به باز شدن می كند .

تا دمای حدود نود درجه فن ها خاموش هستند و بعد از اين دماست كه فن ها با دور پايين شروع به كار می كنند و تا دمای نزديك صدوپنج درجه موتور با فن پايين خنك می شود .از دمای ما بين صد تا صدوبيست درجه موتور با دور فن بالا خنك ميشود و بعد از اين دماست كه كليه هشدارهای سيستم ايمنی فعال می شوند و لامپ stop روشن می شود .

در زمان هايی كه از كولر استفاده می كنيد دور فن بالا زودتر فعال می شود . در اين حالت فشار گاز كولر تعيين كننده دور فن بالاست .

 دلايل سوختن ECU 

عامل اصلی در سوختن قطعات حساسی نظير ECU نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوكهای متعدد به اين قطعات است . در خودروهای قديمی كه اين قطعات وجود نداشتند ، تعمير كاران از روشهای سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده می كردند كه راهگشا نيز بود ولی اين روشها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الكترونيكی نه تنها راهگشا نيست بلكه باعث صدمات جدی به اين قطعات می شود .

تست قطعات برقی حساس خودروهای امروزی ميبايست بوسيله دستگاههای عيب يابی كامپيوتری انجام گيرد .ولی متاسفانه به دليل قيمت بالای اين دستگاهها و پايين بودن سطح معلومات بعضی از تعمير كاران و عدم اطلاع و اموزش كافی ، متاسفانه از همان روشهای قديمی استفاده می كنند كه به دليل عدم اطلاع راننده از اين روشها باعث خرابی اين قطعات حساس می شوند .

 روشهای نادرست جهت تست قطعات برقی خودرو

-در زمان روشن بودن موتور هيچ كدام از بست های باتری نبايد از روی قطب باتری جدا شوند . متاسفانه برقكارهای خودرو جهت تست اوليه خرابی دينام از اين روش استفاده می كنند .

-جدا كردن واير شمع ها در زمان روشن بودن خودرو جهت تست سيستم جرقه زنی نيز باعث ايجاد نوسان ولتاژ شده و صدمه جدی را به دنبال خواهد داشت .

-خرابی و ضعيف بودن باطری به خصوص در زمان استارت زدن خودرو ولتاژ زيادی را از باطری كشيده و ساير قطعات الكترونيكی با نوسان ولتاژ شديدی مواجه می شوند .

 

 

 

 

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper