برای هدایت و کنترل وسیله نقلیه علاوه بر داشتن آمادگی باید از مهارت لازم نیز برخوردار باشید و این امر جز با تمرین حاصل نخواهد شد.علاوه برآن عوامل دیگری چون نور،شرایط مختلف آب و هوا ، راه و وسیله نقلیه میتوانند بر رانندگی شما موثر باشند. در صورت مواجه با عوامل فوق تمرکز حواس و اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می‌تواتند از خطرات احتمالی پیشگیری کند.

 

-رانندگی درطول شبانه روز
رانندگی در طول روز در مقایسه با رانندگی درشب به جهت وجود میدان دید طبیعی ، استفاده از آیینه‌های جانبی،در اختیار داشتن فاصله‌های قابل رویت و مشاهده سایر استفاده کنندگان از راه،از سهولت بیشتری برخوردار است.رانندگی در شب به جهت محدودیت حوزه دید راننده،خیره شدن به مسیر جاده،عدم تشخیص فاصله وسرعت وسایل نقلیه،موانع و عابرین پیاده احتمال خطر را بیشتر میکند.به ویژه هنگامی که اتومبیل مقابل از نور بالا استفاده میکند ، نیازمند دقت و توجه بیشتری است.بنابراین به نور اتومبیلهای مقابل خیره نشوید.حاشیه سمت راست و خط وسط جاده را نگاه کنید ، در قسمت آسفالت جاده توقف نکنید.پشت سر اتومبیلهای دیگر از نور پایین استفاده کنید،در مواجه شدن با اتومبیل مقابل باچند بار تغییرر نور بالا و پایین از هوشیاری و توجه راننده آن مطمئن شوید از فاصله150متری از نور پایین استفاده نمایید . باتوجه کامل به مقررات و سرعت مجاز،شرایط رانندگی بدون خطر را برای خود و دیگران ایجاد کنید.

 

-رانندگی درشرایط مختلف آب و هوا
رانندگی در شرایط غیر عادی مانند مواقع بارندگی  و یخبندان و سرما قواعد مربوط به خود را دارد که با شرایط عادی متفاوت و نیازمند احتیاط و به همراه داشتن تجهیزات ایمنی است.
کنترل،هدایت و توقف اتومبیل هنگام رانندگی در شرایط مذکور به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخها با سطح راه مشکل تر است،اتومبیل مسافت بیشتری را تا توقف کامل طی خواهد کرد.
همچنین در فصل سرما و بارش برف که سطح آسفالت یخ زده و یا خیس و مرطوب است حتی الامکان از دنده سنگین استفاده کرده و فاصله لازم را با دیگر خودروها رعایت نمایید.خصوصاً در ابتدای بارندگی امکان سرخوردن افزایش می‌یابد.از ترمز کردن شدید خودداری کرده،فاصله ایمن را با وسیله نقلیه جلویی حفظ کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنید.

هوای گرم نیز برآمادگی و واکنش شما در مقابل خطرات تاثیر میگذارد و آرامش و خونسردی را در حین رانندگی از شما سلب میکند.درچنین شرایطی شما رفتاری متفاوت با دیگران خواهید داشت.هوای گرم این شرایط بر قسمتهای مختلف اتومبیل مانند باد لاستیک،دمای موتور،نیز تاثیر گذاشته و شرایط مشکلی را برای شما به وجود خواهد آورد.بنابراین اگر مجبور به رانندگی نیستید،اتومبیل را متوقف و پس از کمی استراحت به رانندگی ادامه دهید.

 

-شرایط رانندگی درراهها
باید دانست راه نیز مانند موارد دیگر برای رانندگی صحیح و ایمن باید دارای شرایطی باشد تا ایمنی عبور و مرور را تامین نماید.راهی که دارای شرایط استاندارد و مطلوب نبوده واز علائم و ایمنی لازم برخوردار نباشد،نه تنها ایمنی را برای راننده و خودرو تأمین نمی‌کند بلکه عامل تصادف خواهد بود . شرایط راهها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر حوادث رانندگی تاثیر می‌گذارند.

وجود پیچها - پلها - تونلها - تقاطعها - شیب نامناسب و....عواملی هستند که می‌توانند بر رانندگی ایمن و مطلوب موثر باشند.از آنجا که شما هنگام رانندگی همیشه در شرایط مطلوب راه قرار ندارید همواره باید حوادث پیش بینی نشده را در نظر داشته،و هوشیاری خود را حفظ نمائید و در راههایی که آشنایی کمتری دارید با احتیاط بیشتر رانندگی کنید و آمادگی مقابله با حوادث غیر مترقبه را داشته باشید

 

-نقش وسیله نقلیه در رانندگی ایمن
نگهداری صحیح وسیله نقلیه عمر آنرا افزایش میدهد بنابراین لازم است قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که ابزارهای کنترل وسیله نقلیه شما به خوبی کار میکنند و چراغهای وسیله نقلیه سالم است.اطمینان داشته باشید که اتومبیل شما از نظر ایمنی در شرایط خوبی قرار دارد و برای شما و دیگران خطری ایجاد نخواهد کرد.همواره موارد ذیل را کنترل نمایید:

بوق-برف پاک کن-شیشه شور-روغن ترمز-چراغهای ترمز-چراغ راهنما-باطری-فرمان-روغن موتور-آب رادیاتور- فنربندی و جلوبندی-بادچرخ‌ها-بخاری-کولر-پدالها.بنابراین با کنترل موارد بالا خواهید توانست از یک وسیله نقلیه خوب برای یک رانندگی ایمن استفاده نمائید.

 

 

ماده68-آیین نامه راهنمایی و رانندگی
هر وسیله نقلیه موتوری بایستی حداقل به یک وسیله اخطار شنیداری(بوق) با صدای استاندارد مجهز باشد.این گونه تجهیزات باید تولید صدای مداوم  و یکنواخت نموده و ایجاد صدای خشن و ناهنجار ننماید، ولی وسایل  نقلیه ای که دارای حق تقدم عبور میباشند (وسایل نقلیه امدادی،خدماتی، پلیس و مانندآن)می توانند علاوه بر دارا بودن بوق،وسایل اخطار  شنیداری دیگری که مقید به این ویژگی‌ها نباشد برای استفاده هنگام لزوم  داشته باشند،همچنین وسایل نقلیه مسافر بری و باربری عمومی برون  شهری نیز می‌توانند وسایل اخطار شنیداری استاندارد دیگری داشته باشند  تا در زمان لازم در بیرون شهرها و مناطق غیر مسکونی استفاده نمایند.

 

ماده200-آیین نامه راهنمائی و رانندگی
هیچکس حق ندارد هیچ نوع وسیله نقلیه ای را که طبق نظر  کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه دارای عیب و  نقص فنی بوده یا وسائل ایمنی کامل مقرردر این آئین نامه  را نداشته باشد در راهها براند.
براساس بند94ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی  نقص فنی عبارتست:هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری  و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا  افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی  بیش از حد مجاز صدا گردد.

 

تبصره یک-ماده10-آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم راندگی مصوب1350 نقص فنی عبارت است از نداشتن چراغهای  جلو و عقب،نامیزان بودن چرخهای جلو و یا فرمان،حساس و  میزان نبودن ترمز پائی،نداشتن آج در سطح اتکا لاستیک  چرخ،نداشتن برف پاک کن در موقع بارندگی  و زنجیر چرخ در یخبندان و دود کردن

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper