آشنايی با علائم راهنمايی و رانندگي

تابلوهای راهنمايی و رانندگی يكی از مهمترين مهارت‌های آموزش رانندگی است. بدون يادگيری كامل مفاهيم اين تابلوها امكان رانندگی صحيح وجود نخواهد داشت. بسياری از رانندگان تنها به خاطر يادگيری ناقص، در هنگام رانندگی دچار مشكل مي‌شوند. در اين بخش به شيوه الكترونيكی و نمايش مكرر علائم و مفاهيم هر يك را برای هميشه به خاطر بسپاريد.
در اين بخش سعی شده است آخرين متدهای آموزشی در جهت يادگيری علائم راهنمايی و رانندگی به كار رود و شيوه‌ی تعاملی يادگيری باعث می شود تمامی علائم را به سادگی و با تكرار به خاطر بسپاريد.


1 مقررات راه و آزاد راه

2 تصادف

3 راه و علائم راهنمایی و رانندگی

4 آلودگی‌های زیست محیطی

5 آموزش کمکهای اولیه

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper