مطابق قوانین شما فقط باید از سمت چپ سایر خودروهای درحال حرکت سبقت بگیرید. اما این قانون چهار استثنا دارد:

  • - اگر خودروی جلویی می خواهد به سمت چپ بپیچد و شما هم بدون خطر می توانید به سمت راست رفته و سبقت بگیرید. البته نباید وارد خط اتوبوس بشوید. 
  • - اگر در لاینی که مخصوص گردش به راست است می خواهید به سمت راست بپیچید. 
  • - اگر ترافیک به آرامی حرکت می کند اما صفی که شما در آن قرار دارید روان تر از صف سمت چپ شماست. 
  • - در خیابان های یک طرفه ای که ممکن است خودروها از هر دو طرف سبقت بگیرند. 

در هر چهار موقعیتی که در بالا ذکر شد، شما باید نکات خاصی را رعایت کنید:

پیچیدن خودروی جلویی به چپ- در این موقعیت خودروی مقابل شما باید سیگنالی مبنی بر پیچیدن به سمت چپ بفرستد. البته شما نباید تنها به سیگنال ها اکتفا کنید چون برخی از راننده ها در لحظه آخر تصمیم شان را عوض می کنند. صبور و محتاط باشید و برای تغییر مسیر آنی آماده باشید. اگر حتی ذره ای شک دارید تا وقتی که موقعیت خودروی جلویی تثبیت شود، صبر کنید.
لاین گردش به راست- بعضی از خیابان ها مسیر یک لاین مخصوص برای گردش به راست دارند. اگر نمی خواهید به سمت راست بپیچید نباید از این لاین استفاده کنید و همانطور که در مورد قبل گفتیم باید محتاط باشید زیرا برخی از راننده ها در لحظه آخر مسیرشان عوش می کنند یا از راه بندان خارج می شوند تا مسیر دیگری پیدا کنند.
ترافیک آرام- بازه سرعت در ترافیک آرام متغیر است اما با این حال در اغلب موارد سرعت 20 کیلومتر در آزادراه ها و کمتر از 10 کیلومتر در خیابان است. تجربه ثابت کرده است که تغییر لاین به زودتر رسیدن شما به مقصد کمک نخواهد کرد. پس جز در موارد ضروری اینکار را نکنید.
خیابان یک طرفه- در خیابان های یک طرفه شما می توانید از هر دو سمت سبقت بگیرید البته این مجوزی برای سبقت های بی پروا و ناشیانه نیست. ممکن است راننده ای که می خواهید از کنارش عبور کنید از حضور شما آگاه نباشد. همیشه آماده راه دادن به راننده هایی که ممکن است بدون هشدار دادن به سمت راست بپیچند، باشید.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper