یکی از مهارت های رانندگی که برای با تجربه هم به اندازه راننده های تازه کار دشوار است، پارک موازی است. از آن دسته از راننده ها نباشید که از خیر جای پارک به خاطر ترس از پارک موازی می گذرید. پارک هفت مرحله ای زیر را یاد بگیرید و آن را چندبار تمرین کنید تا کاملاً مسلط شوید.

گام اول: با استفاده از چراغ راهنما نشان دهید که می خواهید پارک کنید. مطمئن شوید مکانی که برای پارک انتخاب کرده اید یک و نیم تر بیشتر از طول خودروی شماست.

گام دوم: ماشین تان را کنار ماشین جلوی محل پارک نگه دارید.

گام سوم: از روی شانه نگاه کنید و ماشین را به آرامی به عقب برانید. وقتی که عقب ماشین تان از سپر عقب خودرویی که پشت آن پارک می کنید عبور کرد، فرمان را به سمت لبه پیاده رو بچرخانید.

گام چهارم: درحالیکه حواستان به آینه های بغل تان است،عقب رفتن را به آرامی ادامه دهید.

گام پنجم: وقتی به نیمه جای پارک رسیدید، فرمان را به سمت خیابان بچرخانید.

گام ششم: چرخاندن فرمان را تا وقتی ادامه دهید که خودرو کاملاً در جای پارک قرار بگیرد. فاصله امن از لبه پیاده رو 30 سانتی متر است.

گام هفتم: چرخ ها را صاف کنید و عقب یا جلو بروید تا خودرو در وسط جای پارک قرار بگیرد.

اگر می خواهید این روش را امتحان کنید، یک جای امن برای اینکار انتخاب کنید.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper