رانندگی کنار کامیون ها و تریلی های بزرگ بخشی از زندگی روزمره همه ماست. با این حال بسیاری فکر می کنند راننده این ماشین های بزرگ بخاطر ارتفاعی که دارد، بخوبی ماشین های اطراف را می بیند. اما ماشین های بزرگ چند نقطه کور دارند که بعضی از راننده ها حتی نمی دانند این نقطه های کور کجا هستند.

نشناختن این نقطه های کور باعث بروز تصادفات جدی میشود. قربانی این تصادف ها هم ماشین کوچکتر است. در این پست یاد می گیرید که چطور از نقطه های کور ماشین های بزرگ دور بمانید و طوری حرکت کنید که راننده ماشین سنگین بخوبی شما را ببیند.

1- نقطه های کور کامیون ها را بشناسید

نقطه کور جایی است که راننده دیدش را روی سایر وسیله های نقلیه از دست میدهد. شناسایی نقطه های کور و اندازه هر کدام از آنها کمک می کند تا از راننده از آنها دوری کند. در تصویر بالا می توانید نقطه های کور یا no zone را ببینید.

پشت کامیون یکی از نقاط کور است. دو طرف کامیون هم نقطه کور است که می توانید تا چند لاین گسترش پیدا کند.

جلوی کامیون هم نقطه کور است که شامل لاینی که کامیون در آن قرار دارد و لاین سمت راست میشود.

یک نقطه کور هم کنار در سمت راست کامیون قرار دارد.

2- صبور باشید

وقتی در کنار یک وسیله نقلیه بزرگ رانندگی می کنید باید نهایت دقت را داشته باشید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که وسایل نقلیه بزرگ نمی توانند در شرایط اوژانسی خیلی سریع واکنش نشان بدهند. بعد از شناخت نقاط کور، صبور بودن در رانندگی فاکتور دوم است.

3- خیلی به کامیون نزدیک نشوید

اگر بیش از حد به کامیون نزدیک بشوید در نقطه کور پشت کامیون قرار می گیرید. اگر راننده کامیون دقت کافی نداشته باشد و یک ترمز ناگهانی بکند، احتمال برخورد به شدت افزایش پیدا می کند. بهترین فاصله بین کامیون و خودروی سواری به اندازه 20 تا 25 ماشین است. این همان قانون فاصله چهار ثانیه است. در شرایط آب و هوایی نامناسب این فاصله باید بیشتر بشود.

عبور از منطقه ای که بیش از حد به کامیون نزدیک است هم بسیار خطرناک است چون نمی توانید وضعیت ترافیک روبرویتان را خوب ببینید.

رانندگی کامیون با سرعت بالا فشار باد زیادی ایجاد می کند که دلیل دیگر حفظ فاصله مناسب با آن است.

در طول شب، نور چراغ های جلو را کم کنید چون آینه های بغل کامیون این نور را مستقیماً داخل چشم راننده می اندازد.

4- حواستان به آینه های بغل کامیون باشد

تا وقتی پشت کامیون هستید هر دو آینه سمت راست و چپ کامیون را در میدان دیدتان نگه دارید. وقتی می توانید صورت راننده را در آینه ها ببینید، به احتمال زیاد او هم می تواند شما را ببیند. وقتی هم که شما نتوانستید صورت راننده را ببیند، او هم دیگر شما را نمی بیند.

5- وقتی کامیون پشت شماست هم فاصله را رعایت کنید

وقتی جلوی کامیون حرکت می کنید هم باید فاصله مناسب را رعایت کنید. علاوه براین وقتی جلوی کامیون لاین عوض می کنید هم فاصله کافی با کامیون را رعایت کنید.

6- با دقت از کامیون سبقت بگیرید

اگر می خواهید یک کامیون را رد کنید یا از آن سبقت بگیرید، از سمت راست اینکار را نکنید. نقطه کور کامیون در سمت راست تا سه لاین و به طول خود کامیون گسترش دارد!

قبل از هرکاری چراغ راهنما را روشن کنید تا راننده کامیون از حرکت بعدی شما آگاه شود. سپس لاینی که می خواهید به آن بروید را چک کنید تا خالی باشد. این نکته را هم در نظر داشته باشید که رد کردن یک کامیون بزرگ 25 ثانیه طول می کشد.

سبقت گرفتن را با حداکثر سرعت مجاز انجام دهید تا بیرون از نقطه های کور کامیون قرار بگیرید. اگر وضعیت ترافیک نمی گذارد سبقت بگیرید، صبر کنید تا شرایط مساعد برای سبقت گرفتن سریع فراهم شود.

اگر می خواهید در سربالایی از کامیون سبقت بگیرید، این نکته را در نظر داشته باشید که کامیون سرعتش را در سراشیبی زیاد می کند.

7- بعد از سبقت گرفتن خیلی زود نپیچید

ارتفاع صندلی راننده کامیون زیاد است و کاپوت جلوی ماشین قسمتی از جاده را از دید خارج می کند. قبل از اینکه به سمت جلوی کامیون بپیچید باید بتوانید جلوی کامیون (یا هر دو چراغ جلویی) را ببینید. سبقت گرفتن و پیچیدن جلوی کامیون دو برابر سبقت گرفتن از ماشین سواری طول می کشد.

بلافاصله بعد از اینکه جلوی کامیون قرار گرفتید، سرعت تان را کم نکنید. ممکن است هنوز در نقطه کور کامیون باشید. حتی اگر راننده هم شما را ببیند، کاهش سرعت کامیون بیشتر طول می کشد و احتمالاً راننده نمی تواند به موقع سرعتش را کم کند. بعد از سبقت گرفتن همچنان سرعت بالای خودرو را حفظ کنید و بعد از اینکه فاصله به اندازه 10 ماشین رسید، سرعت تان را کم کنید.

8- وقتی کامیون به سمت راست می پیچد، سمت راست آن حرکت نکنید

وسایل نقلیه بزرگ برای پیچیدن و سبقت گرفتن به فضای زیاد و لاین اضافی نیاز دارند. کامیونی که در حال پیچیدن است هیچکدام از وسیل نقلیه سمت راستش را نمی بیند. این نکته برای موتور سواران و دوچرخه سوارها هم مهم است. وقتی کامیونی در حال چرخش است یا در یک تقاطع ایستاده، سعی نکنید از سمت راست آن حرکت کنید.

اگر پشت کامیونی هستید که به سمت راست می پیچد، از آن بیشتر فاصله بگیرید. رانندگان کامیون ناچار هستند بیش از حد به سمت چپ بپیچند و به همین خاطر کاپوت دید پشت سرشان را به شدت محدود می کند.

9- به سیگنال های کامیون دقت کنید

چراغ های راهنما و ترمز تنها سیگنال هایی هستند که مشخص می کنند راننده شما را می بیند یا خیر. اگر راننده قصد پیچیدن یا عوض کردن لاین را داشته باشد، صبر کنید تا کامیون کارش را بکند و سپس هرکاری که قصد دارید را انجام دهید.

10- در صورت لزوم از بوق استفاده کنید

اگر از چراغ های راهنما فهمیدید که کامیون به سمت شما می پیچد یا شروع به حرکت در لاین شما کرده، از بوق استفاده کنید و راننده را متوجه کارش بکنید. این اتفاق یعنی در نقطه کور کامیون قرار دارید و فقط خودتان می توانید شرایط را تغییر بدهید.

در حین بوق زدن سعی کنید وارد یک لاین دیگر شوید. با اینکار می توانید از تصادف با راننده ای که شما را نمی بیند، پیشگیری کنید.

نکات مهم

  • همیشه قبل از پیچیدن یا سبقت گرفتن از چراغ های راهنما استفاده کنید. با اینکار راننده زمان کافی برای تغییر مسیر یا کاهش سرعت خواهد داشت.
  • وقتی می خواهید از کامیون سبقت بگیرید، پایتان را روی پدال گاز فشار بدهید تا زمانی که در نقطه های کور کامیون قرار دارید، به حداقل برسد. البته حداکثر سرعت تان نباید از سرعت مجاز بیشتر باشد.
  • وقتی کامیون می خواهد از شما سبقت بگیرد، سرعت تان را کمی کنید. به این ترتیب کامیون با سرعت بیشتری از شما سبقت می گیرد و در نتیجه کمتر در نقطه های کور قرار خواهید گرفت.
  • اگر در هوای بارانی یا برفی پشت یک کامیون رانندگی می کنید، حتماً برف پاک کن را روشن کنید تا مطمئن شوید دیدتان تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

هشدارها

  • اگر خودتان راننده کامیون هستید، استفاده از مخروطی را فراموش نکنید. هر وقت لازم بود سرتان را از پنجره بیرون بیاورید تا از ایمن بودن خودتان و سایر راننده ها مطمئن شوید.
  • هیچوقت جلوی کامیونی که در حال کاهش سرعت یا متوقف شدن است، نپیچید. راننده نمی تواند سریعتر از سرعت کامیون متوقف بشود.
  • هیچوقت اطراف کامیونی که در حال دور زدن است، رانندگی نکنید. نقاط کور کامیون باعث میشود راننده با شما برخورد کند.
  • در حین رد شدن از کنار یک کامیون پارک شده، سرعت تان را کم کنید چون هر لحظه ممکن است راننده به شروع به حرت کنید و وارد لاین کناری بشود. ممکن است راننده کامیون در حین وارد شدن به خیابان یا جاده شما را نبیند.

 

 

 

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper