در موقع تصادف خودرو چه کاری باید انجام دهیم ؟ در این مقاله قصد داریم نکاتی در خصوص تصادف اتومبیل و چگونگی استفاده از بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه را توضیح دهیم .

1. اگر هنگام بروز تصادف  طرفین به  توافق برسند و میزان خسارت آن زیر 3 میلیون تومان  باشد  لازم به کروکی و گزارش پلیس نمی باشد و دو طرف میتوانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه نمایند و خسارت خود را دریافت کنند .

2. در ضمن در زمان مراجعه به واحدهای خسارت خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند به مرکز خسارت وحضور دوطرف ( زیاندیده و مقصر ) برای دریافت خسارت الزامی است .

این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده اید و او مقصر حادثه باشد باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه نامه فرد مقصر مراجعه نمایید . بطور مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه نمایید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران .

3. وقتی تصادف میکنید میتوانید با پلیس راهنمایی رانندگی تماس حاصل فرمایید با شماره 110 تماس حاصل فرمایید . در نظر داشته باشید تصادفاتی که زیر 3 میلیون باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه نمایند .

4. در مواقع که تصادفی منجر به جراحت و خسارت جانی وارد شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی و وبرای پرداخت خسارت کروکی و گزارش پلیس ضروری میباشد .

5. میتوانید در بیشتری تصادفات که منجر به جرح نمی شود صحنه تصادف را به هم بزنید و  خودروها را منتهی الیه سمت راست هدایت کنید و در ضمن میتوانید از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس یا فبلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد میباشد .

6. اگر اتومبیل شما دارای بیمه بدنه میباشد در مواقعی میتوانید از بیمه نامه خود در تصادف  استفاده کنید که در تصادف مقصر باشید در صورتی که مقصر نباشید می بایست از بیمه شخص ثالث فرد مقصر استفاده کنید .

7. در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول و درخت و .. در مواقعی که به اتومبیل خسارت وارد شود برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس میباشد و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه گذار جبران خسارت میکند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد .

8. اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند جهت دریافت خسارت قسمت زیاندیده اتومبیل در اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است .   

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper