در اكثر تصادفات افراد دچار مصدوميت گردن و مهره ها ميشوند در اين موارد بايد بسيار با دقت عمل كرد.بدون توجه به نوع تصادف و ميزان مصدوميت حتما به گردن مصدوم آتل ببنديد و اگر چنين وسيله ای نداريد و دوره كمكهای اوليه را نگذرانده ايد و نسبت به كمكهای اوليه بی اطلاع هستيد عاقلانه ترين كار اينست كه مصدوم را تكان ندهيد و تا رسيدن آمبولانس اجازه ندهيد كسی مصدوم را تكان دهد.

تنها بستن آتل و ممانعت از حمل مصدوم توسط افراد نا آگاه احتمال زنده ماندن مصدوم را به ميزان 80٪ افزايش ميدهد. تنها در صورتی فرد زخمی را از اتومبيل خارج كنيد كه خطر آتش سوزی وجود دارد. سپس ميتوانيد اعمال زير را انجام دهيد.

مصدومینی که دچار توقف عمل تنفس و خونریزی شدید شده‌اند در اولویت درمانی هستند و نیاز به درمان فوری دارند. راه تنفسی حادثه دیدگان را بررسی و دهان مصدوم را باز و هر شی‌ء که داخل آن است خارج کنید تا مصدوم به راحتی تنفس کند.

در صورتی که پس از خارج کردن مانع از دهان مصدوم تنفس آغاز نشد چانه مصدوم را پایین آورده و سرش را به آرامی به عقب خم کنید. با دو انگشت خود سوراخ های بینی را مسدود و از طریق دهان خود به داخل دهان مصدوم بدمید تا سینه‌اش بالا بیاید. کمی صبر و هر چهار ثانیه یک بار این عمل را تکرار کنید تا مجروح بدون کمک قادر به تنفس باشد.

در صورتی که تعداد زیادی مجروح در محل وجود دارند و مشکل تنفسی ندارند، کمک به مصدومین دارای خونریزی شدید دراولویت است.

صحبت كنيد
سعی كنيد با فرد مصدوم صحبت كنيد حرفهايی مانند "اسمت چيه؟ چی شد؟" علاوه بر اينكه ميتواند مانع بی هوشی شود برای به حادثه ديده ايجاد روحيه ميكند و همچنين تا رسيدن آمبولانس ميتوانيد از بعضی اطلاعات مهم آگاه شويد.در هنگام انجام اين كارها برای جلوگیری از فلج شدن بايد بر گردن مصدوم آتل يا حائل بسته باشيد و با نگه داشتن پيشانی مانع حركت گردن شويد.اگر فرد زخمی به سوالهای شما جوابهای منطقی ميدهد از او در رابطه با صدمات بدنی سوال كرده و هنگام رسيدن گروه امداد با مطلع كردن آنها باعث تسريع و بهبود امداد رسانی شويد. اگر فرد به سوالها جوابهای منطقی ميدهد ولی حروف را كش ميدهد نشانه خونريزی مغزی است.

نگاه كنيد و تشخيص دهيد
اگر زخمی به سوالات جواب نمی دهد و بی هوش است وضعيت بدنی او را بررسی كنيد.

آيا نفس ميكشد؟ قفسه سينه بالا و پايين حركت ميكند؟ برای فهميدن اين امر بايد لباسهای بالای او را ببريد. برای مشاهده حركت مردمك چشم اگر چراغ قوه داريد به چشمان او نور بيندازيد و اگر چراغ قوه نداريد پلكهای او را چند لحظه بسته و دوباره باز كنيد.

چنانچه مردمك چشم با نور كوچك ميشود نشانه سالم بودن مغز اوست. چنانچه فرد مصدوم قبل از حادثه مورفين و يا ساير مواد مخدر و يا الكل زيادی مصرف كرده باشد و يا از داروی چشمی atropin استفاده كرده باشد واكنش مردمك چشم اشتباه بر انگيز خواهد بود.

بارزترين علامت عدم تپش قلب كبود شدن بدن و لبهاست (بخصوص داخل و پشت لبها)

نبض
بهترين جا كنترل نبض گردن است و كنترل نبض دست روش مطمئنی نيست.اگر محل نبض را در گردن نميدانيد ابتدا محل نبض در گردن خود را بيايد.

ساير علائم حيات
با فشار دادن قسمت نرم گوش و يا فشار دادن ناخنهای انگشت و يا فشار دادن نوك سينه در مردان واكنش مصدوم به درد را كنترل كنيد.

ناخن دست مصدوم را با 2 انگشت فشار دهيد اين كار باعث سفيد شدن ناخن ميشود و وقتی شما انگشت خود را برداشتيد بايد دوباره رنگ ناخنها سرخ شود كه اين امر نشانه جريان خون و تپش قلب است. روش ديگر گوش كردن به تنفس مصدوم است.

مراقبت از مصدوم  Recovery Position
مصدوم علائم حياتی دارد و ممكن است بی هوش باشد، بهترين و ساده ترين حالت نگهداری از مصدوم Recovery Position  است.

مصدوم را ميتوان به هر دو طرف چرخاند ولی برای اينكه قلب در حالت راحتی باشد بهتر است سمت چپ مصدوم بالا باشد به شرطی كه محل قرار گيری مصدوم مناسب برای گرداندن او به سمت چپش باشد.

1. در سمت چپ مصدوم بنشنيد.

2. دست چپ مصدوم را به آرامی به زير او هل دهيد و هنگام اين كار بدن او را بلند نكنيد.

3. دست راست مصدوم را خم كرده و كف دست او را زير گوش چپ او قرار دهيد بدين ترتيب مانع حركتهای نا خواسته گردن ميشود.

4. پای راست مصدوم را خم كرده و در جلوی پای چپ قرار دهيد.اگر استخوان لگن شكسته باشد بايد در همين حالت پاهای او را به هم ببنديد. اگر وسيله ای برای اينكار نداريد با بند كفش اين كار را انجام دهيد.

5. با دست راست از كتف او و با دست ديگر از پشت او گرفته و كمی او را به طرف خود بچرخانيد. ولی دقت كنيد كه وزن خود را روی مصدوم نيندازيد و پاهای شما در تماس با مصدوم باشند.

6. سر مصدوم را با ملايمت به عقب هل دهيد تا بتواند راحت نفس بكشد.

7. با ملايمت دست چپ مصدوم را از زير او بكشيد.

8. تا آمدن آمبولانس يا گروه امداد نبض و تنفس او را كنترل كنيد.

نکته 1 ) خواباندن صاف مصدوم ميتواند خطرناك باشد زيرا ممكن است نتواند نفس بكشد.

نکته 2 ) اگر احتمال ميدهيد مصدوم شكستگيهای حساسی مانند شكستگی گردن يا كمر دارد او را تكان ندهيد و او را به حالت Recovery Position نخوابانيد. اگر مصدوم بی هوش نيست از او بخواهيد انگشتان دست و پای خود را تكان دهد و اگر بی هوش است به آرامی و ملايمت با گردن او را لمس كنيد بدين طريق ميتوان فهميد مصدوم دچار شكستگی گردن و يا مهره ها شده است يا نه.

كارهايی كه شما در هنگام مواجهه با تصادف انجام می دهيد با قوانين مشخصی محدود شده اند:

1. تقاضای كمك كنيد
 معمولا افراد هنگام مشاهده تصادفات رانندگی سريعا با پليس 110 تماس می گيرند ولی توجه كنيد كه ابتدا بايد با اورژانس تماس گرفت (تلفن اورژانس: 115) چرا كه تماس پليس با امبولانس باعث تلف شدن زمان بيشتری مشود و چه بسا برای يك مصدوم چند ثانيه تعيين كننده باشد و همچنين اورژانس وظيفه دارد بعد از دريافت گزارش تصادف و ارسال آمبولانس پليس را مطلع كند. در هنگام تماس با اورژانس همه موارد از قبيل آدرس دقيق ٫ نوع حادثه ٫ تعداد مصدومين ٫ جنسيت و سن افراد مصدوم و وضعيت عمومی آنرا را اطلاع دهيد.

2. باعث بروز تصادف ديگری نشويد
در اين مواقع كارهايی كه انجام می دهيد علاوه بر حفظ جان مصدومين بايد سلامت شما را نيز تامين كند.

الف) قبل از مداخله اتومبيل خود را در محل مطمئنی متوقف نموده و فلاشرها را روشن كنيد

ب) دقت كنيد كه لباسی بر تن داشته باشد كه رانندگان را متوجه شما كنيد (لباس شبرنگ بهتر است) در غير اينصورت ممكن است شما نيز دچار سانحه شويد و اگر لباس شما رنگ مناسبی ندارد لباس سفيد زير را در آورده بر روی لباس بالايی بپوشيد .

ج) علامت خطر را بر روی جاده بگذاريد و از كسی كه لباس او نيز برای رانندگان به راحتی قابل رويت است بخواهيد در فاصله مناسب از محل حادثه رانندگان را از وقوع حادثه مطلع كند.

3. وضعيت را بررسی كنيد
در هنگام حضور در محل حادثه وضعيت را بررسی كنيد چرا كه بسته به شرايط ممكن است اولين اقدام متفاوت باشد.به فرد حادثه ديده آتل گردن ببنديد (يا حائل گردن، دقيقا نميدونم منظورش چيه در هر حال منظور وسيله ای هستش كه گردن رو ثابت و درست نگه داره تا نغاع آسيب نبينه) و اگر آتش سوزی وجود ندارد او را تكان ندهيد.

ادامه تنفس
عمل احيا را فقط كسانی ميتوانند انجام دهند كه در اين رابطه آموزش ديده باشند، پس اگر روش عملی تنفس مصنوعی و احياء قلبی را به طور عملی انجام نداده ايد وظايف شما در اينجا خاتمه می یابد و سعی در انجام اينكار نكنيد و منتظر رسيدن آمبولانس باشيد، كارهای ديگری كه شما انجام داده ايد كمك موثری به گروه امداد و تسريع امداد رسانی خواهد کرد

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper