پنچر شدن لاستیک در حین رانندگی می تواند منجر به یکی از بدترین تجربه های رانندگی شود، بویژه اگر این حادثه وقتی رخ دهد که با سرعت رانندگی می کنید. اما ترکیدن لاستیک حین رانندگی به شدت خطرناک است. دانستن این که در چنین مواقع حساسی باید چگونه عمل کرد، بسیار تعیین کننده است و حتی در شرایط خطرناک می تواند جان شما را هم نجات دهد.

غریزه

غریزه انسان در هنگام مواجهه با خطر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. واکنش اولیه انسان هنگام مواجهه با خطرغریزی است. ما در هنگام مواجهه با خطر به طور ناخودآگاه از خطر دور می شویم یا عاملی که برای ما خطرآفرین است را حذف می کنیم. در لحظات خطرناک حین رانندگی هم، غریزه ما به همین صورت عمل می کند. برای مثال، اگر در حین رانندگی خودرو به سمت راست منحرف شد، به زور ناخودآگاه و غریزی فرمان را به سمت راست می چرخانیم. همینطور اگر احساس کنیم کنترل خودرو را از دست داده ایم، به طور غریزی ترمز می کنیم و پایمان را از روی پدال گاز برمی داریم. اگر کمی دقت کنید شما هم متوجه می شوید که هیچ یک از این کارها در حین رانندگی با تصمیم قبلی انجام نمی شود و کاملاً ناخودآگاه است. البته این نکته را هم به خاطر داشته باشید که غریزه ما همانقدر که می تواند نجات دهنده باشد، ممکن است شرایط را بدتر هم بکند.

اما توصیه ما این است که هنگام ترکیدن یا پنچر شدن لاستیک خودرو، تا جای ممکن برخلاف غریزه تان عمل کنید؛ یا به عبارت دقیق تر غریزه تان را کنترل کنید. توصیه های زیر را بخوانید تا در مواقع حساس رانندگی بتوانید جان خود و همراهان تان را نجات دهید.

نشانه های پنچر شدن لاستیک حین رانندگی

1. لرزیدن لاستیک

اگر حین رانندگی احساس کردید که خودرو یا لاستیک های خودرو می لرزند، ممکن است لاستیک خودرو پنچر شده باشد.

2. سخت شدن رانندگی
سخت شدن ناگهانی رانندگی و سفت شدن فرمان، اغلب به این خاطر است که باد لاستیک در حال خالی شدن است.

3. لغزیدن خودرو به چپ و راست
وقتی باد لاستیک شروع به خالی شدن می کند، خودرو به چپ و راست متمایل می شود.

4. انحراف شدی خودرو به چپ و راست
اگر باد لاستیک با سرعت خارج شود یا لاستیک بترکد، خودرو با شدت به راست و چپ منحرف می شود. شدت این انحراف به مراتب بیشتر از مورد قبلی است.

هنگام ترکیدن لاستیک خودرو چه باید کرد؟

1. مثل سایر شرایط اضطراری، نکته کلیدی این است که آرامش خود را حفظ کنید تا بتوانید شرایط را تحت کنترل خود درآورید.
2. ماندن خودروی شما در مسیر، وابسته به چهار نقطه اتصال لاستیک ها با سطح خیابان است. وقتی یکی از لاستیک ها را از دست می دهید، نه تنها 25 درصد ارتباط خودرو با سطح خیابان را از دست داده اید؛ بلکه نحوه هدایت و راندن خودرو هم به کلی تغییر می کند.
3. گاهی اوقات پنچر شدن لاستیک باعث می شود نتوانید جهت مسیر خودرو را کنترل کنید. در چنین موقعیتی، هرگز فرمان را به طور ناگهانی به سمت خاصی نچرخانید؛ به این ترتیب راحت تر می توانید جهت خودرو را کنترل کنید.
4. مهمترین اقدامی که باید انجام دهید این است که مجدداً کنترل خودرو را به دست بگیرید. خودرو را در جاده نگه دارید، مسیر حرکت خودرو را کنترل کنید و اجازه ندهید خودرو از مسیر اصلی خود منحرف شود.
5. فرمان را با دو دست نگه دارید. روی مسیر پیش رو تمرکز کنید و در همین حال با نگاه کردن در آینه ها، امن ترین راه گریز را پیدا کنید.
6. واکنش شما در لحظات اولیه بسیار مهم و تعیین کننده است. پایتان را از روی پدال گاز برندارید؛ این کار باعث می شود که قسمت اعظم وزن خودرو از لاستیک های عقب به لاستیک های جلویی منتقل شود.
7. اگر احساس کردید که خودرو در حال منحرف شدن است، به جای اینکه پایتان را از روی پدال گاز بردارید به آرامی به آن ضربه بزنید. با این کار هم می توانید سرعت خودرو را حفظ کنید و هم به آرامی سرعت را افزایش دهید. همانطور که در ابتدا گفتیم اینکار بر خلاف غریزه شماست اما اگر این کار را در همان لحظات اولیه انجام ندهید، به دست آوردن کنترل دوباره خودرو بسیار دشوار خواهد شد.
8. هرگز ترمز نکنید. اگر لاستیک جلویی شما آسیب دیده باشد، ترمز ناگهانی منجر به افزایش میزان وزن و حرکت خودرو روی چرخ های جلویی می شود و بدتر اینکه ممکن است لبه چرخ را کاملاً لخت کند. اگر لبه چرخ خودرو لخت شود، ممکن است خودرو به جهت لاستیک پنچر شده منحرف شود یا لبه چرخ در آسفالت فرو رود که این امر باعث چپ شدن خودرو می شود.
9. اگر لاستیک های عقبی خودروی شما پنچر شده باشد، ترمز ناگهانی حرکت روبه جلوی خودرو را سخت خواهد کرد. در این حالت راندن خودرو بسیار دشوار می شود و به احتمال زیاد خودرو منحرف خواهد شد.
10. اگر ترافیک مسیر و شرایط خودرو اجازه می داد، سعی کنید خودرو را به آرامی به کنار خیابان هدایت کنید و آن را متوقف کنید. در حین اینکار حتماً با دست به راننده های دیگر علامت دهید.
11. این نکته را به خاطر داشته باشید که در چنین شرایطی هدف شما این است که خودرو را با روشی کنترل شده و در نقطه امنی از مسیر متوقف کنید.
12. وقتی خودرو را در نقطه امنی متوقف کردید، ترمز دستی را بکشید و چراغ هشداردهنده را روشن بگذارید.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper