*- از رانندگی با سرعت زیاد در جاده های ناهموار یا دارای سنگ ریزه خودداری کنید.

*- بدنه خودرو خودر را همیشه تمییز نگه دارید و از آلوده شدن به مواد روغنی ،جلوگیری نمایید.

*- از پارک کردن خودرو در فضاهای آلوده ، محیط های صنعتی ، کارگاههای ساختمانی ، زیر درختان ،انبارهای دارای رطوبت و زیر نور شدید آفتاب خودداری کنید . درصورت ضرورت حتما از چادر خودرو استفاده کنید . بهترین مکان پارک (توقف)خودرو فضاهای سرپوشیده با جریان هوای آزاد است.تعمیر و نگهداری وسیله نقلیه

*- لکه های احتمالی، رنگهای مزاحم، قیر و ..... را قبل از شست و شوی ، با حلالهای مناسب که به رنگ اصلی خودرو ، آسیبی وارد نمیکنند پاک کنید.

*- نقاطی از خودرو که قابل رویت نیستند مثل زیر گلگیرها را همیشه از رسوبات تمیز کنید تا باعث پوسیدگی بدنه خودرو نشوند.

*- بعد از انجام رانندگی بعلت وجود نمک و سنگ ریزه در گل ولای و برف ،خودرو را بشوئید.

*- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهای داخلی ،خودرو آن را حتما خشک کنید.

 

QRcode شرکت مهندسی انفورماتیک کلیک هوشمند گیلان  آدرس دفتر مرکزی شرکت کلیک هوشمند گیلان

 

 

 

 

JoomShaper